Informacje

OC jest niezbędne na egzamin

Aby podejść do egzaminu państwowego należy posiadać ubezpieczenie OC.
W związku z planowanym wykorzystaniem zdobytego świadectwa kwalifikacji, powinno się wybrać odpowiednie ubezpieczenie. W zależności od wykonywanych lotów (rekreacyjne, komercyjne), wagi bezzałogowego statku powietrznego itp., cena ubezpieczenia oraz zakres może się różnić.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących modele latające o masie od 5 do 20 kg, w zakresie szkód wyrządzonych
osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 3 000 SDR.

W pakiecie z OC można również wykupić AC bezzałogowego statku powietrznego.

Przykładowe świadectwo kwalifikacji operatora

"Latam, bo to uwalnia mój umysł z tyranii nieistotnych rzeczy"

Antoine de Saint-Exupéry

kod promocyjny superbet