Egzaminy

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności przyszłego pilota. Po każdym szkoleniu organizujemy egzamin przedwstępny aby uczestnicy mieli pewność przystąpienia do właściwego. 

DOKUMENTY NA EGZAMIN

Przed przystąpieniem kandydat składa wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z wymaganymi dokumentami u egzaminatora, u którego ma zdawać egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu. Miejsca i terminy egzaminów umawiane są indywidualnie z egzaminatorami dla danego kursu.

Więcej informacji na temat egzaminów oraz dane kontaktowe egzaminatorów znajdują się na stronie ULC www.ulc.gov.pl/uav w zakładce „świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

Po egzaminach egzaminator składa dokumentację do ULC. Gotowe świadectwo może zostać przesłane przez ULC na wskazany adres korespondencyjny lub do jednej z delegatur i jednostek terenowych ULC.

"Są rzeczy, które albo rozumie się w lot, nawet bez słów, albo nigdy się ich nie zrozumie."

Andrzej Sapkowski

kod promocyjny superbet