Oferta szkoleń

SZKOLENIA W aiRPAS ACADEMY

W naszej ofercie dostępne są szkolenia dla przyszłych i obecnych pilotów UAV & RPAS.
Prowadzimy kursy zawodowe ogólne do uprawnień Państwowych i zawodowe wybranych specjalności. Zaawansowana metodyka jest konsekwencją kilkuletniego doświadczenia w organizacji i prowadzeniu szkoleń.

Wysoki poziom wyszkolenia pilotów to zasługa starannie dobranej kadry instruktorów.
Właściwa ocena potrzeb kursanta wynika z indywidualnego podejścia instruktora do procesu szkolenia. Rozszerzony zakres szkolenia teoretycznego ma wpływ na lepsze zrozumienie zagadnień lotniczych i technicznych. W każdym z ośrodków aiRPAS Academy, odpowiedzialną za wyszkolenie jest para instruktorów, składa się ona z zawodowego pilota komunikacyjnego oraz specjalisty z lotnictwa bezzałogowego.

Szkolenie prowadzone jest maksymalnie w 10-osobowych grupach. Podczas szkolenia praktycznego, w czasie całego lotu, jeden instruktor szkoli tylko jednego kursanta.

Dzięki systemowi trener/uczeń, odpowiedzialność za lot drona, jego ewentualne uszkodzenia, wyrządzone szkody na mieniu lub życiu osób trzecich, spoczywają na instruktorze który w dowolnym momencie może odebrać sterowanie kursantowi i przejąć kontrolę nad lotem.

Naszym priorytetem jest wyszkolenie przyszłych pilotów tak, aby w sposób świadomy i pewny poruszali we wspólnej przestrzeni powietrznej, którą w coraz większym stopniu współdzieli lotnictwo załogowe i bezzałogowe. Wysokie kwalifikacje zawodowe pilotów bezzałogowych to większe bezpieczeństwo w ogólnym ruchu lotniczym, w konsekwencji utrzymanie dynamicznego rozwoju tej gałęzi lotnictwa.

Podsumowując – jeśli oczekujesz więcej, niż jest wymagane na  egzamin to prawdopodobnie robimy szkolenia jakich szukasz.

DOSTĘPNE SZKOLENIA

VLOS /VISUAL LINE OF SIGHT/

Jest to pierwsze podstawowe uprawnienie wpisywane do zawodowego Świadectwa Kwalifikacji Personelu Lotniczego RP. Upoważnia posiadacza, do wykonywania „komercyjnych” lotów RPA & UAV w zasięgu wzroku operatora. Loty powinny być wykonywane w stałym wzrokowym kontakcie z RPA & UAV. Pełna nazwa uprawnienia to „Świadectwo Kwalifikacji Zawodowego Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych”. Uprawnienie umożliwia do korzystania ze wsparcia obserwatora. W uprawnieniu tym występują następujące kategorie i typy, All Types TOM 0-5KG, MR-H-A TOM 5-25kg, MR-H-A TOM 25-150kg
* Operacje lotnicze VLOS z TOM <25kg po spełnieniu określonych wymogów są możliwe w każdej przestrzeni i w każdej strefie z wyjątkiem TSA i TMA, posiadacze tego uprawnienia mogą praktycznie bez przeszkód latać w miastach.

Ogólny harmonogram szkolenia UAVO VLOS: ZOBACZ

BVLOS /BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT/

Jest to drugie podstawowe uprawnienie wpisywane do zawodowego Świadectwa Kwalifikacji Personelu Lotniczego RP. Upoważnia posiadacza, do wykonywania „komercyjnych” lotów RPA & UAV w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora. Umożliwia wykonywanie operacji lotniczych w których pilot nawiguje się wg. obrazu video z lotu „VFR” lub przy pomocy obserwacji danych telemetrycznych z lotu IFR.
VFR (Visual Flight Rules) to uprawnienie do lotów z widocznością ziemi, IFR (Instrument Flight Rules) to uprawnienie do wykonywania lotów wg. wskazań przyrządów. Pełna nazwa to „Świadectwo Kwalifikacji Zawodowego Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych”. Uprawnienie umożliwia do korzystania ze wsparcia obserwatora. W uprawnieniu tym występują następujące kategorie i typy, All Types TOM 0-5KG, MR-H-A TOM 5-25kg, MR-H-A TOM 25-150kg  
* Operacje lotnicze BVLOS wbrew potocznej opinii można wykonywać w przestrzeni powietrznej klasy C i G oraz w wybranych strefach, wybierając 1 z 3 dostępnych metod wykonania tej operacji. Szczegółowa instrukcja dostępna na kursie.

INS /INSTRUCTOR/

Jest to wpis dodatkowy znajdujący sie w zawodowym Świadectwie Kwalifikacji Personelu Lotniczego RP. Upoważnia posiadacza, do prowadzenia szkolenia praktycznego jak i teoretycznego na członka personelu lotniczego. Wymagane jest wobec osób prowadzących szkolenie lotnicze dla kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Umożliwia prowadzenie szkolenia do uprawnień podstawowych VLOS lub BVLOS lub VLOS + BVLOS. W uprawnieniu tym nie występują kategorie i typy, All Types TOM 0-5KG, MR-H-A TOM 5-25kg, MR-H-A TOM 25-150kg

* Występują dwa uprawnienia dodatkowe INS, uprawnienie INS VLOS i uprawnienie INS BVLOS.

Title of the document Zawartość szkolenia
Nazwa Status
Program szkolenia teoretycznego wykraczający poza zakres wymagany przez ULC
Materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej wysyłane przed kursem
Specjaliści z wybranych zagadnień teoretycznych
Rozwiń całą zawartość >>
Ćwiczenia z czytania map lotniczych i rezerwacji przestrzeni powietrznej
Egzamin wewnętrzny teoretyczny na zakończenie kursu
Program szkolenia praktycznego wykraczający poza zakres wymagany przez ULC
Loty na najbardziej realistycznym symulatorze z wykorzystaniem 43" TV LED
Indywidualny tryb szkolenia praktycznego w systemie Trener – Uczeń
Zajęcia praktyczne w locie na sprzęcie ośrodka w czasie trwania kursu
Drony o różnej charakterystyce pilotarzu, różnych osiągach i poziomie wspomagania
Praktyka w locie zawierająca symulacje sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych
Oświetlenie lotnicze ułatwiające rozpoznawanie orientacji UAV wobec pilota
Możliwość latania w lekkim deszczu i sporym wietrze
Możliwość lotów samodzielnych na sprzęcie ośrodka
Lot zapoznawczy na RPA o TOM >25kg podczas szkolenia VLOS
Zaliczanie wewnętrzne z praktyki na zakończenie kursu
Szkolenie prowadzone w maksymalnie 10-osobowych grupach.
Odpowiedzialność po stronie ośrodka za sprzęt w locie podczas zajęć praktycznych
Stałe wsparcie kursantów ze strony biura w sprawach organizacyjnych
Kontakt z egzaminatorem podczas trwania kursu
Konsultacje dot. wyboru i zakupu sprzętu z reprezentantem aiRPAS Machines
Szkolenie dodatkowe na RPA o TOM >25kg na zakończenie szkolenia VLOS
Możliwość wynajmu sprzętu ośrodka na czas egzaminu (asysta techniczna)
Certyfikat ukończenia szkolenia dla kursantów, którzy zaliczyli program szkolenia
Każde pełne szkolenie zakończone egzaminem państwowym

aiRPAS Certificate

Certyfikaty przewidziane są dla:
– kursantów którzy ukończyli szkolenie na uprawnienie zawodowe VLOS – BVLOS – INS 
– kursantów którzy ukończyli szkolenie wybranych specjalizacji
– kursantów którzy uzyskali status Certified Partner w powstającym aiRPAS Operations
Na wiosnę planujemy wznowić szkolenia zawodowe dla wybranych specjalności. W ofercie pojawią się szkolenia: operator Agerotechnik, operator Foto & Video, operator Fotogrametria, operator Inspekcje. Dla posiadaczy statusu Partner dostępny będzie rental sprzętu specjalistycznego RPA, zniżki na zakup i serwis sprzętu RPA, podwykonawstwo zleceń.
Więcej szczegółów dotyczących aiRPAS Operations wkrótce.
certyfikat_vlos-bvlos_v-5
certyfikat_specjal_v-5
certyfikat_partner_v-5

Lokalizacje szkoleń

Gdynia

Warszawa

Lublin

Polska

TEORIA

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez ekspertów z wybranego zagadnienia, zapewnia to ponadprogramowy zakres przekazywanej wiedzy, skutkuje to większą świadomością przyszłego pilota a jednocześnie znacznie ułatwia zdanie egzaminu państwowego. W skład zajęć teoretycznych wchodzą: wykłady teoretyczne z przedmiotów wymaganych i nie wymaganych na egzaminie państwowym, warsztaty z rezerwacji i wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz zasad wykonywania bezzałogowych operacji lotniczych. Zwiększony zakres programu teoretycznego, w późniejszych samodzielnych lotach „komercyjnych”,  skutkuje większą swobodą i bezpieczeństwem wykonywanych operacji lotniczych, których kluczowym elementem jest współdzielenie przestrzeni powietrznej z innymi statkami powietrznymi. Zakres i poziom przekazywanych treści spełnia potrzeby początkujących oraz praktykujących uczestników ruchu lotniczego.

SYMULATOR

Drugim głównym elementem procesu szkolenia są zajęcia symulatorowe. W lotnictwie na całym świecie jest to jeden z kluczowych etapów szkolenia. Wysoki realizm, dobre odwzorowanie fizyki lotu, kilka trybów lotu, jakość tekstur, to jedne z głównych kryteriów wyboru symulatora, w chwili obecnej wymagania te spełnia symulator RealFlight . Połączenie tej klasy symulatora z szybkimi komputerami i 43″ telewizorami LED z serii Sharp Aquos zwiększa skuteczność utrwala efekty zajęć praktycznych.

PRAKTYKA

Zajęcia praktyczne w locie prowadzone są przez kadrę INS legitymującą się państwowym uprawnieniem instruktora. W naszych ośrodkach zajęcia te prowadzi kadra z kilkuletnim stażem INS UAVO lub kilkuletnim doświadczeniem nabytym w lotnictwie załogowym, to przekłada się na wysoki poziom i skuteczność szkolenia praktycznego. Wdrożony system trener – uczeń (dwuster), daje instruktorowi swobodę doboru narzędzi metodycznych, pozwala stale przesuwać granicę akceptowalnego ryzyka lotu, ponieważ system ten umożliwia INS przejęcie kontroli nad UAV w dowolnym momencie i opanowanie zagrożenia, tym samym kursantom pozwala na większą swobodę lotu, popełnianie błędów i uczenie się na nich, co w konsekwencji przyspiesza i zwiększa jakość nauki pilotażu. System ten umożliwia loty szkolne bliżej granicy umiejętności kursanta, trener w dowolnym momencie może przeprowadzić demonstracje zadania lub przerwać tymczasowo wykonywane przez kandydata zadanie lub figurę.  Uczniowie mają okazję latać na oryginalnym sprzęcie DJI jak również na naszych customowych produktach. Produkty DJI z serii RTF (Ready to Fly) cechuje średnia precyzja i czułość reakcji na wychyły drążków sterowych. Customy produkcji aiRPAS Machines także będące na wyposażeniu ośrodka cechuje duża precyzja, czułość i realizm sterowania. Podczas szkolenia loty na konstrukcjach RTF i custom odbywają się w cyklu mieszanym.

Obserwuj nas

© 2017 aiRPAS