Informacje

KOMERCYJNE ZASTOSOWANIE RPAS

03/2017

Świadectwo kwalifikacji zawodowego operatora bezzałogowych statków powietrznych:
– Mało znaczący dokument czy przepustka do pracy ?
– Zbędny wydatek czy opłacalna inwestycja ?
– Pomysł na siebie czy tymczasowa moda ?
Przeczytaj opracowanie aiRPAS Group: Komercyjne zastosowanie RPAS

EKSPERTYZA PRAWNA

Zasady wykonywania lotow, wybrane zagadnienia, stare i nowe przepisy

Zleciliśmy wykonanie badania stanu prawnego dotyczącego zasad wykonywania lotów UAV & RPA. Sporządzona została opinia prawna, która dotyczy okresów z przed i po 07-09-2016 tj. wejścia w życie ostatniego rozporządzenia. Zawarte są w niej wybrane zagadnienia, co do których było i jest najwięcej wątpliwości wśród pilotów bezzałogowców. W szczególności dotyczy ona zasad lotów w strefach R, MATZ, CTR. 

Chcemy wspierać tych co latają i tych co chcą latać legalnie. Rozważamy zlecenie kolejnych ekspertyz, jeśli opinia prawna spotka się z pozytywnym odbiorem i okaże się pomocna dla branży UAVO.

Opinię prawną sporządził r.pr. Mikołaj Doskocz Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie lotniczym, przede wszystkim obsługując przedsiębiorców lotniczych. Przez kilka lat kierował (w tym jako prezes zarządu) spółką zajmującą się obsługą przedsiębiorców lotniczych. Był członkiem zespołu doradczego przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Brał udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa lotniczego wraz z Ministerstwem Infrastruktury, ULC i komisjami sejmowymi.

strona kancelarii:
www.kancelaria-fd.pl

Opinia prawna za stan prawny przed 07-09-2016     pdf-icon

Opinia prawna za stan prawny po 07-09-2016      pdf-icon

OC JEST NIEZBĘDNE NA EGZAMIN

Każdy egzaminowany ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC na egzamin państwowy. Może być to ubezpieczenie niekomercyjne. Natomiast jeśli świadectwo kwalifikacji będzie wykorzystywane później zawodowo, należy posiadać ubezpieczenie komercyjne. 

Podczas szkolenia kursanci podlegają pod ubezpieczenie podmiotu szkolącego. Na egzamin należy indywidualnie wykupić ubezpieczenie OC. Kopie ubezpieczenia razem z wymaganymi dokumentami należy zabrać na egzamin.

Więcej o formalnościach:
aiRPAS – dokumenty na egzamin

Aby podejść do egzaminu państwowego należy posiadać ubezpieczenie OC.
W związku z planowanym wykorzystaniem zdobytego świadectwa kwalifikacji, powinno się wybrać odpowiednie ubezpieczenie. W zależności od wykonywanych lotów (rekreacyjne, komercyjne), wagi bezzałogowego statku powietrznego itp., cena ubezpieczenia oraz zakres może się różnić.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących modele latające o masie od 5 do 20 kg, w zakresie szkód wyrządzonych
osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 3 000 SDR.

W pakiecie z OC można również wykupić AC bezzałogowego statku powietrznego.

Gdzie się ubezpieczyć?

W celu przygotowania oferty OC/AC przez Ergo Hestia, należy skontaktować się:

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gdańsku
ul. Gnilna 22/24, 80-847 Gdańsk
Tel. (58) 555 55 00
Fax (58) 555 55 40

Przedstawicielstwo Korporacyjne I w Warszawie
ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
Tel. (22) 589 55 55
Fax (22) 589 55 50

Przedstawicielstwo Korporacyjne II w Warszawie (tylko ubezpieczenia finansowe)
ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
Tel. (22) 589 55 55
Fax (22) 589 56 50

Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu
Pl. Powstańców Śląskich 1 lok.110, 53-332 Wrocław
Tel. (71) 395 55 00
Fax (71) 395 55 50

W celu przygotowania oferty OC/AC przez PZU należy wypełnić formularz:

Multia.pl – Formularz kontaktowy (loty komercyjne)

Ogólne warunki ubezpieczeń lotniczych w PZU

Inne:
Finansowachata.pl

Ubezpieczdrona.com

 

logo2

Obserwuj nas

© 2017 aiRPAS

0