Egzaminy

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności przyszłego pilota BSP. Nasze kursy przygotowują do egzaminu państwowego. Po każdym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy dla naszych kursantów. Osoby „zewnętrzne”, które chciałyby dołączyć do egzaminu, prosimy o kontakt bezpośrednio z egzaminatorem. 

DOKUMENTY NA EGZAMIN

PRZED EGZAMINEM

Kandydat składa wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z wymaganymi dokumentami u egzaminatora, u którego ma zdawać egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu. Miejsca i terminy egzaminów umawiane są indywidualnie z egzaminatorami dla danego kursu.

Dokumenty, które należy złożyć u egzaminatora: 

  • Kopię orzeczenia lekarskiego, które może zostać wydane przez lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie lub przez centra medycyny lotniczej
  • Oryginał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • Dowód wniesienia opłaty  w wysokości 201 zł. (Wystarczy potwierdzenie pdf pobrane ze strony banku)
  • Kopię polisy OC
  • W tytule przelewu za egzamin proszę wpisać następującą informację: „Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO (…)”.
    Numer konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Więcej informacji na temat egzaminów oraz dane kontaktowe egzaminatorów znajdują się na stronie ULC www.ulc.gov.pl/uav w zakładce „świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

PO EGZAMINIE

Po egzaminach egzaminator składa dokumentację do ULC. Gotowe świadectwo może zostać przesłane przez ULC na wskazany adres korespondencyjny lub do jednej z delegatur i jednostek terenowych ULC. Delegatury, do których może zostać przesłane świadectwo kwalifikacji znajdują się w następujących miastach: Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała, Rzeszów

KONTAKT Z EGZAMINATOREM:
Sebastian Nowicki +48 501-120-906
Mariusz Pułas +48 504-269-809
Usługa Egzamin UAVO VLOS pierwsze wydanie świadectwa – tytuł przelewu Podstawa Zniżka* Zniżka** Zniżka***
egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.5 53 zł 40 zł 26,5 zł 26,5 zł
egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO VLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt 3.7 105 zł 79 zł 52,5 zł 52,5 zł
wydanie świadectwa imię nazwisko/wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO po raz pierwszy/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 6.1 43 zł 43 zł 43 zł 43 zł
Razem 201 zł 162 zł 122 zł 122 zł
Usługa Egzamin UAVO BVLOS pierwsze wydanie świadectwa – tytuł przelewu Podstawa Zniżka* Zniżka** Zniżka***
egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.5 53 zł 40 zł 26,5 zł 26,5 zł
egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt 3.7 105 zł 79 zł 52,5 zł 52,5 zł
wydanie świadectwa imię nazwisko/wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO po raz pierwszy/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 6.1 43 zł 43 zł 43 zł 43 zł
Razem   201 zł 162 zł 122 zł 122 zł
Usługa Egzamin UAVO BVLOS dla posiadających VLOS – tytuł przelewu Podstawa Zniżka* Zniżka** Zniżka***
egzamin teoretyczny imię nazwisko/egzamin teoretyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.6 158 zł 118,5 zł 79 zł 79 zł
egzamin praktyczny imię nazwisko/egzamin praktyczny UAVO BVLOS/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt.2 105 zł 79 zł 52,5 zł 52,5 zł
wydanie świadectwa imię nazwisko/wpis uprawnienia BVLOS/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.8 43 zł 43 zł 43 zł 43 zł
Razem 306 zł 240,5 zł 174,5 zł 174,5 zł

 * osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
** osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
*** osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Wpłata za egzamin jest ważna rok od momentu dokonania.

Informacje o ubezpieczeniu na egzamin w zakładce  INFO

logo2

Obserwuj nas

© 2017 AIRPAS GROUP

0