Egzaminy

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności przyszłego pilota BSP. Nasze kursy przygotowują do egzaminu państwowego. Po każdym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy dla naszych kursantów. Osoby „zewnętrzne”, które chciałyby dołączyć do egzaminu, prosimy o kontakt bezpośrednio z egzaminatorem. 

DOKUMENTY NA EGZAMIN

PRZED EGZAMINEM

Kandydat składa wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z wymaganymi dokumentami u egzaminatora, u którego ma zdawać egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu. Miejsca i terminy egzaminów umawiane są indywidualnie z egzaminatorami dla danego kursu.

Dokumenty, które należy złożyć u egzaminatora: 

    • Kopię orzeczenia lekarskiego, które może zostać wydane przez lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie lub przez centra medycyny lotniczej;
    • Oryginał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
    • Dowód wniesienia opłaty w odpowiedniej wysokości – patrz tabele poniżej (wystarczy potwierdzenie pdf pobrane ze strony banku);
    • Kopię polisy OC.

Więcej informacji na temat egzaminów oraz dane kontaktowe egzaminatorów znajdują się na stronie ULC www.ulc.gov.pl/drony w zakładce „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”.

PO EGZAMINIE

Po egzaminach egzaminator składa dokumentację do ULC. Gotowe świadectwo może zostać przesłane przez ULC na wskazany adres korespondencyjny lub do jednej z delegatur i jednostek terenowych ULC. Delegatury, do których może zostać przesłane świadectwo kwalifikacji znajdują się w następujących miastach: Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała, Rzeszów

Usługa Egzamin państwowy pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO Podstawa Zniżka*  Zniżka** Zniżka***
egzamin teoretyczny Egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.5 56 zł 42 zł 28 zł 28 zł
egzamin praktyczny Egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt.3.7 110 zł 82,50 zł 55 zł 55 zł
wydanie świadectwa Wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO po raz pierwszy/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.6.1 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł
Razem   211 zł 169,50 zł 128 zł 128 zł
Usługa Egzamin państwowy Każde kolejne uprawnienie wpisane do świadectwa kwalifikacji UAVO Podstawa Zniżka* Zniżka** Zniżka***
egzamin teoretyczny Egzamin teoretyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego/tab. 2 część I podczęść 1.1 pkt.6 165 zł 123,75 zł 82,50 zł 82,50 zł
egzamin praktyczny Egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego/tab. 2 część I podczęść 1.2. pkt.4 110 zł 82,50 zł 55 zł 55 zł
wydanie świadectwa Wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt.8 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł
Razem 320 zł 251,25 zł 182,50 zł 182,50 zł

W tytule przelewu za egzamin proszę wpisać następującą informację: „Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO (…)”.
Numer konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 * osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
** osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
*** osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.
*** żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Informacje o ubezpieczeniu na egzamin w zakładce  INFO

logo2

Obserwuj nas

© 2017 AIRPAS GROUP

0